Het Diaconaal Platform Barendrecht

In 2016 hebben de kerken in Barendrecht een Diaconaal Platform opgericht. De diaconieën van bijna alle Barendrechtse kerken werken hierin samen. Een Diaconaal Platform wil een platform van netwerkende kerken zijn, die elkaar ondersteunen bij het in praktijk brengen van de Christelijke naastenliefde.

Verbinding

Het Diaconaal Platform Barendrecht is dan ook in de eerste plaats een plek waar we kennis, inzichten en informatie over lopende acties en andere relevante diaconale informatie uitwisselen. En we onderhouden contacten met diverse hulporganisaties zoals:

Om hen waar mogelijk te ondersteunen. Vanuit het Diaconaal Platform hebben we, samen met de Christelijke Ouderenbonden PCOB en KBO, regelmatig overleg met de wethouder Sociale Zaken en de Stichting Kijk op Welzijn over maatschappelijke knelpunten en we proberen eenzaamheid te doorbreken door zoveel mogelijk informatie over allerlei mooie en nuttige activiteiten en bijeenkomsten in Barendrecht te verspreiden.

Voorbeelden hiervan zijn informatie over creaclubs, koren, spelletjesmiddagen, koffieochtenden, mantelzorg, dementie en rouwverwerking. De Ontmoetingsgids van Kijk op Welzijn die in de hal van alle kerken ligt, speelt hierin een belangrijke rol.

Twee van bovenstaande organisaties, het Diaconaal Noodfonds en AutoMaatje, zijn enkele jaren geleden vanuit het Diaconaal Platform opgericht. Steeds werken we bij zulke projecten nauw samen met de Christelijke ouderenorganisaties PCOB en KBO.

Diaconaal Noodfonds Barendrecht

Het Diaconaal Noodfonds geeft materiële steun aan Barendrechters met een laag besteedbaar inkomen als zij getroffen worden door een acuut practisch probleem en de bestaande voorzieningen ontoereikend zijn. De inkomsten van het Diaconaal Noodfonds komen van de diaconieën van de verschillende kerken, van de Gemeente Barendrecht en van particulieren. Bekijk de website: www.diaconaalfondsbarendrecht.nl

AutoMaatje

AutoMaatje is een vervoer-op-maat organisatie voor Barendrechters die slecht ter been zijn en daardoor lastig van een taxi of het openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Vrijwilligers van AutoMaatje brengen hen met hun eigen auto naar hun bestemming en na afloop weer thuis. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website: www.kijkopwelzijn.nl/automaatje. In 2023 verzorgden de vrijwilligers van AutoMaatje bijna 4.000 ritten.

Maatschappelijke Coalitie Barendrecht (MCB)

Als Diaconaal Platform participeren we ook in de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht (MCB) die zich o.a. inzet voor uitbreiding van betaalbare huisvesting voor jongeren en senioren. Waar het de huisvesting van senioren betreft richt de MCB zich vooral op het samenhangende thema huisvesting, wonen en zorg. 

Daarnaast maakt de MCB zich sterk voor ontmoetingsruimten per wijk voor koffie, thee en een praatje (verschillende kerken zijn hier al mee begonnen!), veilige verkeerssituaties voor ouderen en gehandicapten (i.v.m. de te verwachten verdere toename van rolstoelgebruikers, scootmobielen en driewielers), en uitbreiding van het aantal bankjes in de openbare ruimte (om de actieradius van mensen met een beperkte mobiliteit te vergroten).

Nieuws

Voorgenomen bezuinigingen bij de Stichting KijkopWelzijn

De Gemeente Barendrecht wil het budget van de Stichting KijkopWelzijn de komende twee jaar met 50% korten. Dit dreigt de maatschappelijke dienstverlening van KijkopWelzijn aan veel kwetsbare inwoners van Barendrecht...

Ondersteuning mantelzorgers

Mantelzorgers ondervinden vaak moeilijkheden in hun liefdevolle zorg, en hun taak is vaak zwaar. Het Diaconaal Platform heeft daarom besloten om binnen de Barendrechtse kerken ruim bekend te maken dat...

Inspreken Gemeenteraad i.v.m. voorgenomen bezuinigingen KijkopWelzijn

De Gemeente Barendrecht heeft zich voorgenomen om in 2025 en 2026 het budget van de Stichting KijkopWelzijn met in totaal meer dan 50% te korten. Dit is voor velen in...

De Maatschappelijke Coalitie Barendrecht levert haar eindverslag in

Het Diaconaal Platform heeft in 2019 samen met de ouderenbonden PCOB en KBO de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht (MCB) opgericht. De MCB heeft zich ten doel gesteld om de Gemeente Barendrecht...

Vervoer-op-maat door vrijwilligers

In 2020 is vanuit het Diaconaal Platform en de ouderenbonden PCOB en KBO, samen met de Barendrechtse welzijnsorganisatie KijkopWelzijn, de vervoersorganisatie AutoMaatje opgezet. Middels AutoMaatje worden Barendrechters die slecht ter...

Overleg met het Diaconaal Noodfonds

Op 25 maart 2024 is overlegd met het Bestuur van het Diaconaal Noodfonds Barendrecht en het Bestuur van de Stichting Vluchtelingen en Statushouders Barendrecht over de ondersteuningscriteria en -mogelijkheden. Reden...

Vragen of contact opnemen

Voor de activiteiten van het Diaconaal Platform en de met het Platform samenwerkende organisaties zoeken we diverse vrijwilligers: bijvoorbeeld mensen die statushouders helpen (‘buddies’ die een vraagbaak en soms begeleider voor hen zijn, en mensen die statushouders helpen met taalles). 

Voor meer informatie over het voorgaande, en als u zin hebt om met het een of ander te helpen, wilt u dan contact opnemen met de voorzitter van het Diaconaal Platform, Rob Benner:

Telefoonnummer

06 - 52 68 15 06

E-mailadres

fambenner@hotmail.com

© 2024 Diaconaal Platform Barendrecht | Website door Webbouwer Tim